2D

Skok Ubezpieczenia

(w ramach OPEN-PRODUCTIONS) Montaż filmu dla SKOK UBEZPIECZENIA, oraz wykonaie animacji google earth. Klient Media Skok. Próbka samej animacji poniżej:

Z p.lazniak, przed